05/06/24
Τελετουργικό θρέψης: Οι εμπειρίες όσων συμμετείχαν

Όταν μπορείς να νιώσεις ευγνωμοσύνη, σύνδεση, ελαφριές εκλεπτυσμένες γεύσεις τότε…

….Θρέφεις νου πνεύμα ψυχή  μέσω της Θρέψης…

Και όταν μπορείς να το μοιραστείς τότε έχεις Γνωρίσει και το τελετουργικό της!