γεύμα θρέφω
04/06/24
Γεύμα θρέφω «εστιάζοντας σε μένα» – μια εμπειρία που γέμισε τις καρδιές μας

Όταν μπορέσεις να σε εμπιστευθείς τότε αλήθεια εμπνέεις εμπιστοσύνη ..

Όταν μπορέσεις να σε αγαπήσεις ..τότε αλήθεια λούζεις με τις γεύσεις λέξεις βλέμματα τους αγαπημένους άλλους…

Το γεύμα Θρέφω εστιάζοντας σε μένα…ήταν μια εμπειρία που γέμισε την καρδιά μου Φώς!! Σας ευχαριστώ!